>Rawmakeup sælger kun makeupmærker og makeupprodukter der ikke er testet på dyr<

FORSØGSDYR DØR STADIG FOR PYNTESYGEN

Næsten 80% af borgere i EU mener man bør forbyde alle dyreforsøg, der ikke direkte har forbindelse til behandlingen af livstruende sygdomme. 

Alligevel tester man fortsat ingredienser til kosmetik på dyr og et endeligt forbud, der træder i kraft i 2013, trues af stærke økonomiske interesser.
(YouGov Poll fra 2009 )

 

Kaniner i skruetvinger

Man anslår, at der, på europæisk plan, årligt bruges over 12 millioner forsøgsdyr. Langt de fleste er mus og rotter, men også hunde, katte og aber er repræsenteret i statistikken.

For EU borgere, der går op i dyrs rettigheder og velfærd, er spørgsmålet om kosmetik det enkleste af alle dilemmaer. For mens nogle hævder, at der kan være gyldige grunde til at bruge dyreforsøg i kemikalie- og lægemiddelindustrien, er der ingen undskyldninger når det handler om kosmetik.

Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke fortsat kan bruge make-up da en lang række firmaer har taget ansvaret på sig og helt har udfaset dyreforsøg.


Anima 
er en dyreretsorganisation, der kæmper for en verden, hvor alle dyreforsøg erstattes af alternativer. Det kræver først og fremmest, at der satses på nye testmetoder, og at myndighederne lever op til deres ansvar og støtter op om udviklingen.

 

dyreforsøg og makeup


Kort om lovgivningen

Dyreforsøg i kosmetikindustrien i hele EU er omfattet at Kosmetikdirektivet, der i Danmark er omsat til dansk lov i den såkaldte Kosmetikbekendtgørelse, hvor §17 omhandler dyreforsøg. 


På lovgivningsområdet er der, de seneste år, sket en del forbedringer. Siden 2009 har det i EU været forbudt mod at teste kosmetikprodukter og ingredienser på dyr samt at importere dyretestede produkter.

 

Et forbud med alvorlige forbehold

Selvom det hedder sig, at man ikke må teste kosmetik på dyr er det frem til marts 2013 fortsat lovligt at teste for tre forskellige forgiftningseffekter.

De forgiftnings forsøg man fortsat udfører inkluderer bl.a. at gravide mus og rotter ved tvang udsættes for de stoffer man er interesseret i, hvorefter de aflives og deres unger undersøges for fosterskadet.

Selv om det i første omgang lyder rimeligt at teste stoffer for skadelige følgevirkninger, bør man huske, at der allerede findes over 10.000 stoffer, der er godkendt. Dvs. at man allerede kan fremstille kosmetiske produkter uden at teste yderligere på dyr.

Oprindeligt havde man tænkt sig, at et forbud mod de sidste tre typer forgiftningsundersøgelser skulle træde i kraft i marts 2013, men et massivt pres fra europæiske kosmetikgiganter har åbenbart fået politikerne til at vakle.

 

Dyreforsøg til kosmetiske produkter forklædes som et videnskabeligt spørgsmål

 

sminke kanin

 

I en videnskabelig rapportanbefaler særligt udpegede forskere, at det endelige forbud, der vil sætte en stopper for alle dyreforsøg på kosmetikområdet, udskydes i op til 10 år idet man skønner, at der ikke er sikre alternative metoder til rådighed.

 

 

 

Uafhængige forskere kritiseret dog EU-kommissionens manglende vilje til at realisere et endeligt forbud. Michael Balls, der er professor i cellebiologi ved Nottingham Universitet og tidligere formand for ECVAM, der er EUs center for validering af alternativer til dyreforsøg, mener at man bevidst forhaler processen.

Man satser ikke nok på de alternative metoder og får diskussionen til at handle om videnskabeligt ansvar for borgernes sikkerhed. Det er som om man har mistet perspektivet og overser, at en lang række firmaer allerede formår at fremstille produkter af høj kvalitet uden brug af forsøgsdyr.

Som forbruger kan du vise din utilfredshed ved at undgå de firmaer, der endnu ikke er kommet med på vognen, holde dig til ældre kosmetikprodukter, vælge de produkter med færrest ingredienser eller aktivt gå efter særlige mærkningsordninger.

Vil du vide mere om hvordan du kan bruge din stemme som forbruger så tjek dette link og hold særligt øje med den lille kanin på kosmetikprodukter:

Læs mere om kanin mærket på leapingbunny.orgMus dør stadig i grusomme Botoxforsøg!

Den lille bakterie Clostridium botulinum har taget verden med storm. Den udskiller den potente og eftertragtede nervegift botulinum toxin, kommercielt kendt som Botox. Til trods for, at det siden 2004 har været ulovligt at teste kosmetik på dyr i EU lider hundredetusinder af mus årligt en smertefuld død for de glatte ansigters skyld.

botox mus

 

I den vestlige verden er Botox efterhånden blevet den hurtige vej til et yngre udseende. Men prisen for de mange midlertidige ansigtsløft betales af hundredetusinder af mus, der årligt må lægge krop til grusomme og forældede LD50-forsøg.


Sådan dør musen

Hver sending Botox styrkebestemmes med inhumane dyreforsøg, der bruges til at fastslå hvilken dosis, der slår 50% af dyrene ihjel. For forskerne giver det gode sammenlignelige tal, mens dyrene kan se frem til en indsprøjtning i maven efterfulgt af en smertefuld og ofte langtrukken død.

Ganske små doser af Botox hæmmer musens nervesignaler, hvilket resulterer i muskellammelser, der spreder sig gradvist for til sidst at ramme åndedrættet, hvorefter musen går i koma og dør ved kvælning. Ofte er bevidsthedsfunktionerne intakte og dyret oplever sandsynligvis forgiftningen uden at kunne give udtryk for sin smerte og angst.

Den fornøjelse som forfængelige sjæle oplever ved at ”forkæle” sig selv med forskønnende nervegift står næppe mål med de lidelser de mange tusinder mus oplever når de gradvist lammes fra hoved til hale.

 

animal test

Kosmetik forklædt som medicin

Selvom Botox anvendes til medicinske formål er stoffet mest kendt for sine kosmetiske effekter. Alligevel kan Botox ikke juridisk betegnes som et kosmetisk produkt da det gives som indsprøjtninger. Dette betyder, at man fuldt lovligt, kan teste, hver eneste sending på mus til trods for EU-forbuddet fra 2004.

 

Alternativer til LD50

LD50 forsøg er ikke bare inhumane, men også overflødige da der eksisterer alternativer.

Begrænset Dosis Tests minimerer både antallet af dyr og afliver dem ved første tegn på forgiftning. Nyere testmetoder kan endda helt erstatte forsøgsdyrene til denne type tests, men har endnu ikke vundet indpas.

Ifølge dyreværns organisationen ECEAE har det amerikanske firma Allergan for nyligt fået godkendt en alternativ testmetode i flere EU lande. Her anvendes reagensglasmetoder med menneskeceller. Dog bruger andre firmaer, som Ipsen og Merz-Pharma, fortsat de forældede LD50-forsøg.

Anima mener at dyreforsøg på Botox-produkter er etisk forkert og bør stoppes øjeblikkeligt.


>Rawmakeup sælger kun makeupmærker og makeupprodukter der ikke er testet på dyr<